Pumppujen muutostyö

Paranna vanhojen pumppujen käyttöikää

Pumppujen muutoksilla voidaan olemassa oleva laite hyödyntää uudessa toimessa tai saada vanha toimimaan aiempaa paremmin. Muutoksilla pyritään saavuttamaan aina tehokkaampaa toimivuutta ja säästöjä. Muutokset kohdistuvat pääasiassa jokohydrauliikkaan tai rakenteeseen.

ESIMERKKEJÄ HYDRAULISESTA MUUTOKSESTA:

 • tuottoarvojen muutos juoksupyörän kokoa sorvaamalla, jatkamalla tai vaihtamalla uuteen pyörään.
 • pumpattavan nesteen vaatima muutos juoksupyörän tyypissä tai koossa.
 • pumppausongelmien ratkaisu hydraulisin muutoksin, kuten katkaisu-urat tai pyörteenvaimennin.
 • pumppausongelmien ratkaisu rakenteellisin muutoksin, kuten integroitu imupumppuvarustus.

ESIMERKKEJÄ RAKENTEELLISISTA MUUTOKSISTA:

 • voimansiirtoa halutaan muuttaa isommaksi tai eri typpiseksi.
 • materiaaleja halutaan vaihtaa paremmiksi.
 • laitteen rakenteen vahvistaminen.
 • laitteen kulutuksen kestoa halutaan parantaa esim. erilaisin pinnoituksin.
 • laitteen korroosion kestoa halutaan parantaa erilaisilla pinnoitusaineilla.
 • laite halutaan sijoittaa uuteen paikkaan tai uuteen asentoon.
 • voitelu halutaan muuttaa rasvavoidellusta öljyvoidelluksi tai painvastoin.
 • akselitiiviste halutaan muuttaa toisen tyyppiseksi tai korvata paremmilla materiaaleilla.

Tarvetta muutostyölle?